BUDSKABER 2013
(Budskaberne har desværre ikke været opdateret i en periode af forskellige årsager, men oversættelserne vil blive genoptaget i løbet af 2014)

Introduktion til Medjugorje-budskaberne: De synes så enkle og simple, og det er som om, at de bare siger det samme. Men budskaberne bærer Himmelens nåde i sig, og for den, der tager sig tid og behandler dem rigtigt, rummer de også stor dybde, Himmelens kærlighed og Jomfru Marias personlige vejledning.

Nedennævnte budskaber er oversat udfra de oversatte budskaber fra det bosniske sprog til de autoriserede engelske og tyske oversættelser. Oversættelsen herfra og videre til dansk varetages også af højt kvalificeret katolsk oversætter med indgående kendskab til Medjugorje.

Er du intereseret i at modtage en månedlig nyhedsmail med nyheder og budskaber, så send en e-mail til mail@profeti.dk 
***

Seneste månedlige Medjugorjebudskab, Vor Frues månedlige åbenbaring til Marija Pavlovic.

25. juli 2013: "Kære børn! Med glæde i mit hjerte kalder jeg jer alle til at leve jeres tro og til at vidne om den med jeres hjerte og på alle måder ved jeres eksempel. Mine børn, beslut jer for at være langt fra synd og fristelse, og må der være glæde og kærlighed til hellighed i jeres hjerter. Jeg elsker jer, mine børn, og ledsager jer med min forbøn foran den Aller Højeste. Tak fordi I har besvaret mit kald."
(Marijas månedlige budskab den 25. juli 2013)

25. juni 2013: "Kære børn! Med glæde i hjertet elsker jeg jer alle og kalder jer til at komme nærmere til mit uplettede hjerte, så jeg kan drage jer stadig nærmere til min søn Jesus, og at Han kan give jer sin fred og kærlighed, som er næring for hver enkelt af jer. Mine børn, åbn jer for bøn - åbn jer for min kærlighed. Jeg er jeres mor og kan ikke lade jer være alene i vildfarelse og synd. Mine børn, I er kaldet til at være mine børn, mine elskede børn, så jeg kan føre jer alle til min Søn. Tak fordi I har besvaret mit kald."
(Marijas månedlige budskab den 25. juni 2013)

LÆS TIDLIGERE OVERSATTE BUDSKABER FRA 2013


Seneste månedlige Medjugorjebudskab, Vor Frues månedlige åbenbaring til Mirjana Dragicevic-Soldo.

2. maj 2013: ”Kære børn! Igen kalder jeg jer til at elske og ikke til at dømme. Min Søn var i overensstemmelse med den himmelske Faders vilje hos jer for at vise jer frelsens vej, for at frelse jer og ikke for at dømme jer.  Hvis I vil følge min Søn, vil I ikke dømme, men elske, sådan som jeres himmelske Fader elsker jer. Og når det er allersværest for jer, når I falder under korsets vægt, så fortvivl ikke, men husk, at I er elsket, og lovpris den himmelske Fader for Hans kærlighed. Mine børn, vig ikke bort fra den vej, jeg fører jer. Styrt jer ikke i fortabelsen. Måtte bøn og faste styrke jer, så at I bliver mine apostle for tro og kærlighed, så at jeres liv bliver en velsignelse for dem, som I møder så at I bliver ét med den himmelske Fader og med min Søn. Mine børn, det er den eneste Sandhed, den Sandhed, som fører jer til omvendelse, og så til omvendelse af alle dem, som I møder, som ikke har lært min Søn at kende, - alle dem, som ikke ved, hvad det betyder at elske. Mine børn, min Søn har skænket jer hyrderne beskyt dem, bed for dem. Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. maj 2013)

2. april 2013: "Kære børn! Jeg kalder jer til I ånden at blive ét med min Søn. Jeg kalder jer til, at I gennem bønnen og gennem den hellige messe, når min Søn på en særlig måde forener sig med jer, forsøger at blive lige som Han, altid er parat til at gøre Guds vilje, og ikke søger at opfylde jeres egen vilje. For, kære børn, I lever og eksisterer takket være Guds vilje, men uden Guds vilje er I intet. Som jeres Moder beder jeg jer om, at I med jeres liv vidner om Guds herlighed, for på den måde vil I også forherlige jer selv efter Hans vilje. Vis ydmyghed over for alle, og kærlighed til jeres næste.
Ved sådan en ydmyghed og kærlighed har min Søn frelst jer og åbnet jer vejen til den himmelske Fader. Jeg beder jer om at åbne vejen til den himmelske Fader for alle dem, som ikke har lært Ham at kende, og ikke har åbnet deres hjerte for Hans kærlighed. Åbn vejen med jeres liv for alle dem, som endnu flakker omkring i søgen efter Sandheden. Mine børn, vær mine apostle, som ikke har levet forgæves. Glem ikke, at I skal stå foran den himmelske Fader og fortælle om jer selv. Vær beredt! På ny formaner jeg jer: Bed for dem, som Søn har kaldet, hvis hænder Han har velsignet, og som Han har skænket jer.  Bed, bed, bed for jeres hyrder, Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. april 2013)

LÆS TIDLIGERE OVERSATTE BUDSKABER FRA 2013


Seneste årlige Medjugorjebudskab, Vor Frues årlige
åbenbaring til Mirjana Dragicevic-Soldo
.

Vor Frues årlige åbenbaring for Mirjana Dragicevic-Soldo, 18. marts 2013

Seeren Mirjana Dragicevic- Soldo fik daglige åbenbaringer fra den 24. juni 1981 til 25. december 1982. Under den sidste af de daglige åbenbaringer gav Vor Frue hende den 10. hemmelighed og fortalte, at hun ville vise sig for hende én gang om året, den 18. marts. Sådan har det været gennem alle årene. Adskillige tusinde pilgrimme samledes i rosenkransbøn ved ”det blå Kors”. Åbenbaringen varede fra kl. 13:52 til 13:58.


"Kære børn! Jeg kalder jer til, med fuld tillid og glæde, at velsigne Herrens navn og dag for dag at give Ham tak fra hjertet for Hans store kærlighed. Ved den kærlighed, som Han viste ved korset, gav min Søn jer muligheden for at blive tilgivet for alt, så I ikke behøver at skamme jer eller skjule jer og af frygt ikke tør åbne døren til jeres hjerte for min Søn. Tværtimod, mine børn, forson jer med den himmelske Fader, så I kan elske jer selv, sådan som min Søn elsker jer. Når I elsker jer selv, så vil I også elske andre mennesker; i dem vil I se min Søn og erkende storheden i Hans kærlighed. Lev i troen! Gennem mig forbereder min Søn jer til det arbejde, som Han ønsker at gøre gennem jer – det arbejde gennem hvilket Han ønsker at blive herliggjort. Giv ham tak. Tak Ham især for hyrderne - for jeres forbedere for forsoningen med den himmelske Fader. Jeg takker jer, mine børn. Jeg takker jer."
(Mirjanas årlige budskab den 18. marts 2013)


Seneste årlige Medjugorjebudskab, Vor Frues årlige åbenbaring til Ivanka Ivankovic-Elez.

25. juni 2013: Seeren Ivanka Ivankovic-Elez havde sin årlige åbenbaring den 25. juni og fortalte bagefter på Medjugorjes sognekontor, at Jomfru Maria havde givet sin moderlige velsignelse, men at hun ikke havde givet hende et budskab.
Yderligere - i modsætning til tidligere år – indberettede Ivanka heller ikke at være blevet påmindet om en af de 10 profetiske hemmeligheder, som Jomfru Maria har betroet hende.

Ivanka havde sin sidste daglige åbenbaring den 7. maj 1985 og har haft en åbenbaring om året siden 1986, altid den 25. juni, årsdagen for den første åbenbaring.
Tirsdagens åbenbaring fandt sted i Ivankas hjem, hvor kun hendes familie var til stede.
(Ivankas årlige budskab den 25. juni 2013)

25. juni 2012: Seeren Ivanka Ivankovic-Elez fik sin regelmæssige årlige åbenbaring den 15. juni 2012. Ved den sidste daglige åbenbaring den 7. maj 1985 betroede Guds Moder Ivanka den tiende hemmelighed og fortalte hende, at hun ville få en åbenbaring en gang årligt på årsdagen for åbenbaringerne. Sådan var det også dette år.  

Åbenbaringen, der varede 7 minutter, fandt sted i Ivankas private hjem. Kun Ivankas familie var til stede ved åbenbaringen. Efter åbenbaringen sagde Ivanka: Vor Frue talte til mig om den 5. hemmelighed og sagde ved slutningen:

”Jeg giver dig min moderlige velsignelse. Bed for fred, fred, fred.”
(Ivankas årlige budskab den 25. juni 2012)


Seneste årlige Medjugorjebudskab, Vor Frues årlige åbenbaring til Jakov Colo.

25. december 2012: Ved den sidste åbenbaring til Jakov Colo, den 12. september 1998 sagde Vor Frue til ham, at han én gang om året, hver den 25. december, juledag, ville få en åbenbaring. Sådan skete det også i år.  Gudsmoder kom med Jesusbarnet i sine arme. Åbenbaringen begyndte kl. 14,15 og varede i 10 minutter. Bagefter meddelte Jakov budskabet:

"Kære børn, giv mig jeres liv, og overgiv jer fuldkommen til mig, så jeg kan hjælpe jer til at fatte min moderlige kærlighed og min Søns kærlighed til jer. Mine børn, jeg elsker jer uendelig højt, og i dag, på dagen for min Søns fødsel, ønsker jeg på en særlig måde at modtage hver eneste af jer i mit hjerte og give jeres liv til min Søn. Mine børn, Jesus elsker jer og giver jer den nåde at leve i Hans barmhjertighed, men mange af jeres hjerter er grebet af synden, og I lever i mørket. Derfor, mine børn, vent ikke, sig 'nej' til synden og overgiv jeres hjerter til min Søn, fordi kun på denne måde kan I at leve i Guds barmhjertighed, og med Jesus i jeres hjerter drage ud på frelsens vej."
(Jakovs årlige budskab den 25. december 2012)


Novene (lat. novem = ni). En bøn eller andagt, som afholdes i 9 på hinanden følgende dage. Denne skik har sin oprindelse i 'pinsenovenen' (mellem Kristi Himmelfart og Pinse er der 9 dage): Apostlene 'deltog alle enige og udholdende i bønnen' ( ApG 1,14 ). Den bruges fortsat som udholdende bøn for et særligt anliggende, evt. under påkaldelse af en helgens forbøn. (Katolsk Minileksikon)

I Medjugorje opfordrer Jomfru Maria gentagne gange til at bede en novene, oftest som forberedelse til en højtid som påske, pinse og jul og før årsdagen for åbenbaringerne. Her opfordrer hun desuden til faste og afkald. Fasten kan bestå i, at man giver afkald på kød og alle nydelsemidler og på underholdning og fornøjelser.


Budskaber på dansk        
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013  
               
Budskaber på engelsk        
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013  
               
               
Ugentlige budskaber på engelsk    
1984 1985 1986          
               
Tidlige budskaber & andre budskaber på engelsk    
1981 1982 1983 84-89 Diverse 88-89 USA      
               
Oversatte budskaber på andre sprog    
arabisk armensk bahasa-indonesisk engelsk
fransk græsk hindi ilocano
italiensk japansk kinesisk koreansk
kroatisk litauisk nederlandsk norsk
polsk papiamento portugisisk rumænsk
russisk singhalesisk slovakisk spansk
tagalog tamilsk thai tjekkisk
tysk ukrainsk ungarsk vietnamesisk
       
               
               
Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal