Mirjana
18. marts 1995

Åbenbaringen på Mirjanas 30 års fødselsdag varede ti minutter fra klokken 15.15. Selvom Mirjanas ansigt var alvorligt, udstrålede hun stor kærlighed og intensitet. Hun bad tre Fadervor og tre Æret være Faderen med Jomfru Maria, og Mirjana nævnte efter åbenbaringen Jomfru Marias tre intentioner: For de ikke-troende ("de, der endnu ikke kender Guds kærlighed"), for sjælene i Purgatoriet og endelig for alle de tilstedeværende. Jomfru Maria velsignede de tilstedeværende og alle religiøse objekter og gav desuden dette budskab:

"Kære børn, som en Moder har jeg allerede i mange år undervist jer i tro og i kærlighed til Gud. I har hverken vist den kære Fader taknemmelighed eller givet Ham herlighed. I er blevet tomme, og jeres hjerter er blevet hårde og uden kærlighed til jeres næste og hans lidelser. Jeg underviser jer i kærlighed, og jeg viser jer, at den kære Fader har elsket jer, men I har ikke elsket Ham. Han ofrede Sin Søn for jeres frelse, mine børn. Så længe I ikke elsker, vil I ikke komme til at kende Faderens kærlighed. I vil ikke komme til at kende Ham, for Gud er kærlighed. Elsk og hav ingen frygt, mine børn, for i kærlighed er der ingen frygt. Hvis jeres hjerter er åbne over for Faderen, og hvis de er fulde af kærlighed til Ham, hvorfor så frygte hvad der vil komme? De der ikke elsker er bange, fordi de forventer straf, og fordi de ved hvor tomme og hårde de er. Mine børn, jeg leder jer til kærligheden, til den kære Fader. Jeg leder jer til Det Evige Liv. Det Evige Liv er min Søn. Acceptér Ham, og I vil have accepteret kærlighed".

     
         
     
 
Efter åbenbaringen modtog Fader Slavko de følgende ord fra Mirjana:

"Jeg stillede Jomfru Maria tre spørgsmål, og jeg fik tre svar. Jomfru Maria var ikke fuldkommen lykkelig som hun nogle gange havde været på min fødselsdag. Hun talte med mig om hemmelighederne, men det kan jeg ikke sige noget om. Jeg græd, fordi det er meget vanskeligt for mig, når hun forsvinder. Når jeg er sammen med hende, er alting i sin fylde. I samme øjeblik hun forlader mig, er jeg igen her på jorden, og jeg fortsætter uden hende som om jeg var blevet forladt. Men jeg ved, at jeg ikke er forladt. Men hun forsvandt, og hun efterlod mig. Det er virkelig vanskeligt...virkelig vanskeligt! Når hun forlader mig, er det så svært, at jeg ikke ved, hvordan jeg skulle klare det, hvis det ofte skete. Jeg forstod dette budskab som et budskab om kærlighed og trøst. Vi har intet at frygte, hvis vi elsker. Jeg inviterer jer alle til at leve kærlighed".

 
Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal