Mirjana
18. marts 1996

Åbenbaringen på Mirjanas 31 års fødselsdag varede seks minutter, der her er dækket fra begyndelsen til enden. Bagefter gav Mirjana denne beskrivelse:

"Vi bad to Fadervor og to Æret være Faderen for de tilstedeværende og for de, der endnu ikke kender Guds kærlighed. Vi talte også om andre emner, men dem kan jeg ikke sige noget om. Hemmelighederne var ikke på tale. Jomfru Maria velsignede alle de tilstedeværende og alle religiøse genstande. I begyndelsen af åbenbaringen var Jomfru Maria glad og blid. Derefter var hun sørgmodig i en tid, og til sidst var hun glad igen. Jeg, Mirjana, der så og mærkede Jomfru Marias kærlighed, kalder jer til virkelig at reflektere over og leve det budskab, som hun gav":

"Kære børn, jeg ønsker at I reflekterer i lang tid over det budskab, som jeg giver jer i dag igennem min tjenerinde. Mine børn, mægtig er Guds kærlighed. Luk ikke jeres øjne, luk ikke jeres ører, når jeg gentager for jer: Mægtig er Hans kærlighed! Hør mit kald og min anmodning, som jeg retter direkte til jer. Indvi jeres hjerte og gør det til Herrens bolig. Måtte Han dvæle der for evigt. Mine øjne og mit hjerte vil være her, selv når jeg ikke åbenbarer mig mere. Optræd i alting som jeg beder jer om, for jeg leder jer til Herren. Afvis ikke Guds navn, så at I ikke selv må blive afvist. Tag imod mine budskaber, så at I selv må blive taget imod. Beslut jer, mine børn, for dette er beslutningens tid. Vær af et retskaffent og uskyldigt hjerte, så at jeg må lede jer til Faderen, for det at jeg er her, er Hans mægtige kærlighed. Tak fordi I er her".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Om åbenbaringen og budskabet gav Mirjana desuden dette korte interview til det østrigske magasin "Medjugorje Gebetsaktion" # 41 (juni 1996):

Jomfru Maria opfordrer os til at reflektere længe over dette budskab?

"Ja, vi skal reflektere over dette budskab længe og i bøn. Hver enkelt vil kunne udlede noget specielt af dette budskab, nemlig det der har betydning for ham eller hende".

Jomfru Maria beder os om at indvie vores hjerte til Gud?

"At indvie sit hjerte til Gud betyder for mig at rydde alt ondt ud af hjerte og sætte Gud, Jomfru Maria og den guddommelige kærlighed på førstepladsen".

Hun siger "når jeg ikke åbenbarer mig mere". Forbereder hun os dermed på afslutningen af sine åbenbaringer?

"Det kan enhver tolke som han vil. Hvad angår os seere, er de daglige åbenbaringer stoppet for de af os, som Jomfru Maria har betroet den tiende hemmelighed. For mig var den kendsgerning særdeles smertefuld. For Vicka, Marija, Jakov og Ivan, der i øjeblikket kender ni hemmeligheder, venter dette sørgelige øjeblik endnu forude. De frygter den dag, også selvom de ikke taler om det".

Jomfru Maria siger, at det nu er "beslutningens tid". Understreger hun dermed, hvor påtrængende det er, at vi nu endelig tager hendes budskaber til os?

"Ethvert øjeblik kan for os være afgørende og dermed påtrængende, for der er ingen, der kan sige, om han også lever i morgen. Derfor bør vi i dag og ikke i morgen beslutte os for at skille det væsentlige fra det uvæsentlige - det vil sige at omsætte budskaberne i vores daglige liv".

Ofte hører man sagt, at når seerne stifter familie, kan menneskehedens fremtid jo ikke se så dyster ud?

"Vi har aldrig opstillet prognoser for fremtiden, hverken positive eller negative. Det ønskede Jomfru Maria ikke. Hvad hun ønskede og stadig ønsker er, at vi beder - ganske enkelt - for at kunne fornemme hendes og Den Himmelske Faders kærlighed, og ikke frygte for noget. Jomfru Maria ønsker, at vi lever et normalt familieliv, og derfor har jeg heller ikke holdt mig tilbage fra at sætte børn i verden".

Mirjana, tak for samtalen. Kunne du sige endnu et par ord til vore læsere?

"Jeg har set og mærket Jomfru Marias kærlighed, og jeg beder indtrængende alle læserne om at reflektere over dette budskab, og leve det".

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal