Fader Jozos velsignelse får de fleste pilgrimme til at hvile i Helligånden, der kommer over dem, hvorefter de spontant falder bagover. Det er sket for personen i midten, der heldigvis (som alle andre) har haft en hjælper til at gribe ham og stilfærdigt lægge ham ned

Tilbage