Alle kan spejle
Jomfru Marias kærlighed

Vicka afmystificerer sin rolle som seer og siger i dette interview, at Jomfru Maria er tæt på alle, der vil åbne sig for hende, og at alle kan reflektere hendes kærlighed og fred. Vicka gør desuden op med den moderne holdning til lidelse.

Kilde: Radio Maria, citeret i "Echo of Medjugorje" # 150 (marts 2000)
Interviewer: Fader Livio, italiensk præst på Radio Maria

Kan du efter så mange års åbenbaringer sige mig, om du er vokset i troen i kraft af Jomfru Marias undervisning, eller om det er nok at være i hendes nærhed?

"Det er nok at have hende hos sig for at vokse, men det er sandt, at jeg har gjort min del. Jeg har aldrig bedt om noget til mig selv, og jeg har heller ikke tænkt mig at gøre det. Også inden Jomfru Maria begyndte at åbenbare sig for mig, var jeg meget lykkelig for livets gave, men nu er det min opgave at formidle det lys, som findes i hjertet, og langsomt føre de mange mennesker ud af mørket - særligt de unge, som er trætte af at leve og som tynges ned af frygtelige ting, og som er uvidende om skønheden i åndelige ting".

"Når man ser Jomfru Marias ansigt, finder man hendes skønhed så vidunderlig, at ord ikke kan beskrive den. Hun siger selv, at hun er smuk, fordi hun elsker. Det er på den måde, at vi skal være smukke. Først og fremmest skal vi have et smukt indre, så vore ansigter også kan udstråle denne skønhed".

"Desværre skjuler vi vore ansigter bag mange masker. Vi skjuler alting indeni. Vi må begynde at elske for at blive smukke. Af hele vores hjerte skulle vi begynde at elske mennesker hjemme, i vores familier og derefter andre omkring os. Virkelig skønhed er åndelig skønhed".

Der er nogle, der siger: "Det er let for Vicka at møde Gud, fordi hun ser Jomfru Maria hver dag"?


"Det er ikke så vigtigt at se Jomfru Maria, som det er at mærke hendes nærvær i sit indre. Det er særligt vigtigt at omsætte det, som hun siger til os i sine budskaber, i praksis".

"Gud har givet mig fredens store gave, og jeg har ingen ord, der kan udtrykke min taknemmelighed. Det er en nåde, der svarer til Jomfru Marias opgave som Fredens Dronning. Freden er vokset i mig og vokser for hver dag, fordi jeg ønsker den, og jeg fortsætter med at ønske den, og jeg beder for den gave hver dag".

"Mit smil og min glæde? Jamen, der findes ingenting, jeg hellere vil end at opfylde Jomfru Marias ønsker. Jeg er hendes tjenerinde, jeg har givet mit liv til hende, og derfor er jeg parat til at gøre, hvad end hun beder mig om. Deri ligger min glæde".

"Jeg ønsker, at andre skal kunne mærke det samme som jeg, og få nåden til at formidle den kærlighed, som Jomfru Maria har til hver eneste af os. Jeg ved, at det er Jomfru Marias ønske, at vi videregiver hendes nærvær til andre, og på den måde viser, at hun er iblandt os".

"Når jeg ved, at jeg hver dag skal møde pilgrimme, som kommer fra alle verdensdele, og som lider af forskellige årsager, eller som er langt fra Gud, kan jeg ikke være sorgfuld. Hver morgen når jeg vågner, beder jeg sådan her: Her er jeg Gud, her er jeg Jomfru Maria, gør med mig som du vil".

"Vi kan ikke have fred, hvis vi lader os oprøre af problemer. Desværre lever mange i dag et stresset liv og bliver oprørt af småting. Mennesker, som ikke har fred, må finde tid til at stoppe op og tænke på deres sjæl, tale personligt med Gud, sige til Gud hvad det er, der gør dem oprørte og bede Gud om at befri dem fra de byrder. Når man så har fundet den sande fred, mister man den ikke så let".

"Det gør mig meget lykkelig, når nogen, som ikke ved noget om Gud, kommer til mig, for da kan jeg formidle Guds kærlighed til den person. Gud er vores Fader og så tæt på hver eneste af os. Så kan den person langsomt begynde at søge Guds nærvær i og rundt omkring sig. Sørgeligt nok er der mange, der ikke bare er blinde, men har lukket deres hjerte for Gud".

Vicka, du har været syg mange gange. Har du nogen sinde bedt om at blive rask?


"Nej! Aldrig. Jeg beder om helbredelse for andre, men ikke for mig selv. Det ved Jomfru Maria også godt. For mig er lidelse og sygdom gaver, og jeg bliver lykkelig over dem. Jeg takker Gud af hele mit hjerte for disse gaver. Jeg vil gerne sige til alle syge, at når Jomfru Maria åbenbarer sig, beder jeg særligt for dem, derefter for de andre. Jeg vil gerne anbefale de syge at bede sådan her:

"O Gud, jeg beder Dig, at jeg gennem min lidelse fortsat kan have noget godt at tilbyde Dig. Alt, jeg beder om nu, er styrke og mod til at bære mit kors med al min kærlighed og med glæde".

"Personligt er jeg lykkelig for at kunne lide og bringe ofre i sikker forvisning om, at når man tilbyder sin smerte til Jomfru Maria, så hjælper man hende. Jomfru Maria siger, at der i dag kun er få mennesker, som er parate til at acceptere lidelse som en gave".

"Af hele mit hjerte siger jeg, at lidelse er en stor gave. Jeg siger det, fordi jeg har oplevet det. Lidelse er en gave, for gennem lidelsen bliver Guds planer virkeliggjort til fordel for dem, som er os nær og for dem, som er langt borte. At tilbyde sine lidelser og sygdomme til Gud er det bedste offer, man kan bringe".
 
Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal