BØN

Medjugorje er en skole i bøn, hvor Jomfru Maria ønsker at lære os noget, som vi har glemt eller måske aldrig lært. Her er de bønner, som hun har beskrevet som de vigtigste - eller ligefrem selv har givet gennem Medjugorje-seerne.

Bøn er i centrum for Jomfru Maria. Det er det tema hun oftest tager op i sine budskaber, hvoraf langt de fleste handler om bøn på den ene eller den anden facon.

Bøn er Medjugorjes største og vigtigste kald, for hvor der ikke er bøn, bliver det også umuligt at leve resten af det budskab, som hun kommer med.

Men hvor der er bøn, er Guds kærlighed også at finde. I utallige budskaber har Jomfru Maria sagt til verden, at både Jesus og hun selv altid er nær, når mennesker beder med hjertet.

At bede med hjertet er et af Medjugorjes nøgleord. Jomfru Maria har også flere gange sagt, at for mange kun beder med læberne.

Medjugorje er derfor en skole i bøn med hjertet - den bøn, hvor man taler med Gud, idet man erfarer Guds nærvær og kærlighed og fred.

Det er en koncentreret form for bøn, hvor man mener, hvad man siger og inderligt tror på, at Gud virkelig er til stede og lytter.

Næste etape går så ud på selv at lytte. Når Jomfru Maria siger "lyt" i sine budskaber, sigter det til, at Gud ønsker at tale til mennesker. I Medjugorje har seeren Ivan ligefrem defineret bøn som "en samtale med Gud".

Jomfru Maria har gennem årene anbefalet eller selv givet adskillige bønner i Medjugorje:

Rosenkransen

Rosenkransen er Jomfru Marias favoritbøn. Det er en bibelsk bøn, hvor man følger hende og Jesus fra Jomfru Marias bebudelse over Jesu fødsel, død og genopstandelse til Jomfru Marias kroning i Himmelen. Rosenkransen er på den måde en øvelse i kristen meditation - og en øvelse i at bede stadig dybere og stærkere med hjertet.

Rosenkransen blev givet til verden af Jomfru Maria selv under en åbenbaring i det 12. århundrede. Hun gav samtidig 15 løfter til alle, der beder denne bøn. Løfterne har vist sig at holde.

Også på andre måder har Rosenkransen vist sig som en bøn af en mægtig styrke og kraft. Dens styrke er dobbelt, for dels bygger den mennesker op og bringer dem tættere på Jomfru Maria, på Jesus, på Gud - og dels holder den Satan fra livet. Satan hader al form for bøn, men han hader Rosenkransen på en særligt brændende måde, for den koster ham utallige sjæle hver eneste dag.

Denne dobbelte styrke er særdeles aktuel i netop denne tid, som Jomfru Maria har præsenteret som en tid, hvor det vil blive klart for alle mennesker, at vandene er på vej til at skilles - og hvor enhver må gøre op med sig selv, hvilken lejr han eller hun hører til i. Rosenkransen er det sikreste middel til at havne det rigtige sted.

"Hvis I beder, kan satan end ikke røre jer en smule, fordi I er Guds bøn og Han våger over jer. Bed og lad altid Rosenkransen være i jeres hænder som et tegn til satan om, at I tilhører mig", sagde Jomfru Maria den 25. februar 1988.

"Kære børn, i dag kalder jer til særligt nu at gøre fremskridt mod Satan ved hjælp af bøn. satan ønsker at arbejde stadig mere nu, hvor I ved, at han er aktiv. Kære børn, tag kampens rustning på og overvind ham med Rosenkransen i jeres hånd. Tak fordi I har besvaret mit kald", lød budskabet den 8. august 1985.

"Kære børn, jeg behøver jeres bønner mere end nogensinde før. Jeg bønfalder jer om at tage Rosenkransen i jeres hænder nu mere end nogensinde før. Tag stærkt fat om den og bed med hele jeres hjerte i disse vanskelige tider", sagde Jomfru Maria i sit årlige budskab til Mirjana den 18. marts 1992.

777

Rosenkransen er bygget op af bønnerne Fadervor, Hil dig Maria og Æret være Faderen. Før Jomfru Maria bad folk i Medjugorje om hver dag at bede Rosenkransen, bad hun dem om hver dag at bede disse tre bønner syv gange efter hinanden.

7-tallet står for perfektion og har i årtusinder været knyttet til både jødedommmen og kristendommen: Helligånden har syv gaver, både den katolske og den ortodokse kirke har syv sakramenter, og Jomfru Maria gennemlevede syv store sorger.

Allerede på åbenbaringernes fjerde dag, den 27. juni 1981, indstiftede Jomfru Maria hvad der endnu den dag i dag er en tradition, der bliver holdt i hævd i Medjugorje. Her slutter den kroatiske aftenmesse altid med denne serie bønner, der i Medjugorje-jargon hedder 7-7-7:

"Bliv ved med at bede Fadervor, Hil dig Maria og Æret være Faderen syv gange hver, men tilføj også Trosbekendelsen. Farvel, mine engle. Gå i Guds fred", sagde Jomfru Maria som svar på seernes spørgsmål "Hvordan skal vi bede?".

Året efter knyttede Jomfru Maria desuden denne serie bønner til helbredelsen af de syge:

"For de syges helbredelse er det vigtigt at bede de følgende bønner: Trosbekendelsen samt Fadervor, Hil dig Maria og Æret være Faderen syv gange hver, og at faste på brød og vand", sagde hun den 25. juli 1982. De enkelte bønner kommer her:

"Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige, Himmelens og jorden skaber, og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget af Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet; som nedfor til dødsriget, opstod på den tredje dag fra de døde, opfor til Himmelen, sidder ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme igen for at dømme de levende og de døde. Jeg tror på Helligånden, den hellige katolske / almindelige Kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og Det Evige Liv. Amen".

"Fadervor, Du som er i Himmelen: Helliget vorde Dit Navn, komme Dit Rige. Ske Din Vilje som i Himmelen således også på jorden. Og giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. (Thi Dit er Riget og magten og æren i evighed. Amen)".

"Hil dig Maria, fuld af nåde: Herren er med dig, velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus. Hellige Maria, Guds Moder: Bed for os syndere nu og i vor dødstime. Amen".

"Æret være Faderen og Sønnen og Helligånden! Som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen".

Indvielse til Jesus og Jomfru Maria

At indvie sig til Jesus og til Jomfru Maria er en særligt stærk måde at angive, at man ønsker at høre til hos dem for bedst muligt at vokse i Guds kærlighed, fred og beskyttelse. Det er en meget effektiv form og derfor også en form, der forpligter. Effekten af at indvie sig falder bort, hvis man ikke er alvorligt besluttet på omvendelse og blot lever videre som hidtil.

Modsat er styrken ved at indvie sig og oprigtigt at forsøge at leve sin indvielse også meget stor, som man kan se af dette budskab fra Jomfru Maria. Heraf kan man desuden se, at en indvielse kan og bør være både personlig og kollektiv:

"Kære børn, min opfordring til at leve de budskaber, jeg giver jer, gælder hver dag - særligt, mine børn, fordi jeg ønsker, at I træder nærmere til Jesu Hjerte. Derfor, mine børn, kalder jeg jer i dag til at bede indvielsesbønnen til Jesus, min kære Søn, så at hver af jer må blive Hans. Og dernæst inviterer jeg jer til at bede indvielsesbønnen til mit Ubesmittede Hjerte. Jeg ønsker, at I indvier jer selv som forældre, som familier og som sognebørn, så at I alle tilhører Gud gennem mit hjerte. Derfor, mine børn: Bed for at forstå storheden i dette budskab, som jeg giver jer. Jeg ønsker intet for mig selv, men nærmere alt for jeres sjæls frelse. Satan er stærk, og tryk jer derfor, mine børn, gennem vedvarende bøn tæt ind til mit moderlige hjerte. Tak fordi I har besvaret mit kald", sagde Jomfru Maria den 25. oktober 1988.

Man indvier sig gennem bøn, og der findes flere forskellige gyldige indvielsesbønner.

I Medjugorje har Jomfru Maria selv givet to indvielsesbønner og desuden opfordret til, at man jævnligt gentager sin indvielse. Disse to bønner gav Jomfru Maria den 28. november 1983:

"Jesus, vi ved at Du er mild, og at Du har givet Dit Hjerte hen for os.. Det blev kronet med torne på grund af vore synder. Vi ved, at Du i dag stadig beder for os for, at vi ikke må gå fortabt. Jesus, kom os i hu, hvis vi falder i synd. Giv os, at vi ved Dit Helligste Hjerte må komme til at elske hinanden. Lad alt had mellem mennesker forsvinde. Vis os Din kærlighed. Vi elsker Dig allesammen, og vi ønsker inderligt, at Du beskytter os med Dit den gode hyrdes Hjerte. Kom ind i ethvert menneskes hjerte, Jesus. Bank på vort hjertes dør. Vær tålmodig og udholdende med os. Vi er stadigvæk låst inde i os selv, fordi vi ikke har forstået Din Vilje. Fortsæt med at banke på, oh Jesus. Lad vort hjerte åbne sig for Dig. I det mindste, når vi mindes den lidelse, som Du led for os. Amen".

"Marias Rene Hjerte, som flyder over med godhed: Vis os den kærlighed, som du har til os. Maria, måtte dit hjertes flamme stige ned til alle mennesker. Vi elsker dig umådeligt meget. Indtryk i vort hjerte sand kærlighed. Måtte vort hjerte længes inderligt efter dig. Maria, mild og ydmyg af hjertet: Husk os, når vi synder. Du ved, at vi mennesker er syndere. Helbred os fra enhver åndelig sygdom ved dit helligste moderhjerte. Skænk os evnen til at se dit moderhjertes skønhed, så at vi derved må blive omvendt til dit hjertes flamme. Amen".

Morgen og aften

Jomfru Maria har desuden flere gange opfordret til, at man begynder og slutter hver dag med bøn. På den måde bliver hele dagen omsluttet af bøn, og hun har sagt, at der vil være forskel på de dage vi får, alt efter om vi gør det eller ej.

Man kan desuden - typisk om morgenen - tilbyde alle sine gøremål i løbet af dagen som en bøn. De gjorde mange af de gamle helgener, og på den måde kan selv banale og rutineprægede aktiviteter få en værdi, der holder for evigt.

Det er blandt andet denne praksis, som Jomfru Maria sigter til, når hun i adskillige budskaber siger "Bed uden ophør" og "Måtte hele jeres liv blive bøn". Jomfru Maria er ingen fanatiker, hun er en meget praktisk kvinde og moder, og hun ved helt fint besked med, at vi har meget at nå.

Med disse ord siger hun dermed ikke, at vi bør bede 24 timer i døgnet. Hun sigter efter noget, der i virkeligheden er endnu større end det: Nemlig at vi gennem bøn skal træne os op til altid at mærke Guds nærvær.

Om at starte og slutte dagen med bøn har Jomfru Maria givet blandt andet dette budskab:

"Kære børn, i dag inviterer jeg jer til bøn. Lad bøn være livet for jer. En familie kan ikke sige, at den er i fred, hvis den ikke beder. Lad derfor hver morgen begynde med morgenbøn og aftenen slutte med taksigelse. Mine børn, jeg er hos jer, og jeg elsker jer og velsigner jer og ønsker, at enhver af jer er i min omfavnelse. I kan ikke være i min omfavnelse, hvis I ikke er parat til at bede hver dag. Tak fordi I har besvaret mit kald", sagde Jomfru Maria den 25. august 1995.

Spontan bøn

Bortset fra de faste bønner, der er nævnt ovenfor, opfordrer Jomfru Maria desuden til, at vi beder spontant, når vi har brug for det ene eller det andet - eller ønsker at gøre godt for andre. Spontan bøn er som regel ganske kort og improviseret, og der kan bedes for hvad som helst og hvem som helst i verden.

At bede spontant er en praksis, der vil opstå og gradvist vokse sig stærkere og stærkere, når man gennem de faste discipliner og bønner (nævnt herover) mærker Guds nærvær stærkere og stadig mere tydeligt. Det er desuden godt at optræner en fortrolighed med at tale til Gud præcis som man henvender sig til alle andre man kender.

Som supplement er det desuden muligt at sende bøn til Medjugorje pr. e-mail. Seerne har altid sagt, at Jomfru Maria læser hvert eneste brev, der bliver lagt foran hende under åbenbaringerne, og Vicka modtager hele plasticposer fulde af bønner de fleste morgener. Ingen andre end Jomfru Maria læser disse breve, og du kan få dit brev med i bunken ved at benytte dig af dette link.

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal