Seerne er også profeter

Hver af seerne enten har eller får kendskab til i alt 10 fremtidige begivenheder. Nogle er glædelige, andre er katastrofer som i Det gamle Testamente. De fleste vedrører alle i verden og vil tjene til at kalde mennesket tilbage til Gud. Meget kan mildnes eller fjernes gennem bøn, og den enkeltes beskyttelse ligger i at lytte til Jomfru Maria. Men kun seerne ved, hvor lang tid der endnu er til rådighed.

Efter få måneders åbenbaringer begyndte seerne i Medjugorje at fortælle, at Jomfru Maria havde givet dem forskellige oplysninger, som de ikke måtte fortælle om til andre. “Hemmelighederne” handlede om fremtidige begivenheder i verden, og så meget stod klart, at der var sande katastrofer imellem.

Seerne sagde, at Jomfru Maria havde sagt, at Gud ikke længere kunne blive ved med bare at se på, at verden vendte sig længere og længere væk fra dens Skaber. Straf var uundgåelig, hvis ikke mennesket snart vendte om.

Megen bøn og et nyt liv tæt på Gud var det eneste, der kunne mildne Guds vrede, citerede alle seerne Maria for at sige. Det gjaldt og gælder såvel for den enkelte som for hele jorden som helhed. Vil den enkelte være til nytte, så kan hun bedst hjælpe både sig selv og alle andre ved at vende om og begynde at bede.

Mens bøn var og er alfa og omega, var og er også de fire andre punkter i Jomfru Marias program fra Medjugorje særdeles virksomme og nyttige redskaber og teknikker, sagde seerne. Det siger de stadig den dag i dag.

Hver seer kunne se frem til at modtage 10 af den slags profetier. Og efter halvandet års åbenbaringer kunne regnestykket gøres op til, at Marija havde modtaget 7, og at Vicka kendte 8, mens Ivanka, Jakov og Ivan hver havde kendskab til 9 hemmeligheder.

Den sidste var Mirjana. Hun havde alle 10.

Mirjanas sidste daglige åbenbaring den 25. december 1982 gav et fingerpeg om det, der siden blev den faste procedure:

Når en seer modtager den tiende hemmelighed, har denne seer også fået sin sidste daglige åbenbaring. Når den sidste seer modtager den tiende hemmelighed, er det definitivt slut med åbenbaringerne, og den første profeti vil kort efter blive opfyldt. Status er i dag, at tre af seerne (Ivan, Marija og Vicka) har modtaget 9 hemmeligheder, mens de tre resterende (Mirjana, Jakov og Ivanka) har fået alle 10.

Kun seerne selv kender tidplanen, og muligvis kender heller ikke de den helt til bunds. Teoretisk kan Ivan, Marija og Vicka modtage den tiende hemmelighed samtidig, hvorefter den første profeti vil komme til udtryk snart efter. Teoretisk kan det ske i morgen.

Det eneste, der vides med sikkerhed er, at i hvert fald Mirjana selv vil leve og se alle sine hemmeligheder folde sig ud. Hun er 37 år i øjeblikket.

“Vi er her i dag, men vi ved ikke, om vi også er her i morgen. Derfor må vi være klar hvert sekund”, sagde Mirjana i et interview med Politiken den 30. oktober 1999. Det er med tiden blevet en af hendes standardreplikker, og den repræsenterer noget af det længste hun er i stand til at gå med sin viden. Hun er på een gang forpligtet til at tale til verden – og samtidig også til ikke at sige for meget.

Guds eksistens bliver åbenbar

Mirjana var 17 år og helt sønderknust, da hun modtog den tiende hemmelighed. Det blev hendes værste jul nogensinde. Dels skulle hun nu leve uden den daglige åbenbaring, som hun var begyndt at se som ubeskriveligt vigtig for sit hjerte og sin sjæl. Dels skulle hun nu leve med sin viden om den tiende hemmelighed, som hun karakteriserede som en “fuldstændig forfærdelig” begivenhed. Og hun var alene i verden med sin viden.

Hemmelighederne vil tjene til at kalde verden til at vende om, og Mirjana har sagt, at det allerede efter den første vil stå klart for hele verden, at Gud eksisterer. Mirjana har desuden sagt, at de tre første begivenheder er advarsler, og at Guds straf vil følge, hvis mennesket herefter fortsat ikke vil vende tilbage til Ham.

Selvom Mirjana ikke har sagt det direkte, ligger det i luften, at i hvert fald den første begivenhed vil finde sted i Medjugorje, og Mirjana siger, at der blandt hendes hemmeligheder er både lokale, regionale og globale begivenheder. Til forskel fra Ivan (der har tre) og Vicka (der har en enkelt) har Mirjana ingen hemmeligheder, der udelukkende vedrører hende selv.

Heraf kan man slutte, at der er seere, der har viden, som de andre ikke har – også om de af begivenhederne, der vedrører mange eller måske endda alle mennesker.

Det ses også af, at Vicka og Jakov begge har kaldt deres første hemmelighed "smuk", mens Mirjana har sagt "det er ikke noget godt" om sin første.

Seerne siger, at de aldrig har talt indbyrdes om hinandens hemmeligheder, og at de ved lige så lidt om dem, som alle andre gør.

Fordi seerne har forskellige hemmeligheder, kan deres samlede antal dermed også være langt over 10. Det er ligeledes muligt, at de forskellige seere kender forskellige facetter af de samme begivenheder.

Det eneste, som Jomfru Maria har tilladt seerne at sige er, at den tredje hemmelighed bliver det såkaldt permanente tegn, der vil opstå på netop den plet på Åbenbaringsbjerget, hvor den første åbenbaring fandt sted. Dette sted ses på billedet herunder.

Alle seerne har set det permanente tegn under en eller flere åbenbaringer, og de siger, at det er overjordisk smukt, umuligt at ødelægge, kun synligt i Medjugorje og altså ikke verden over – og at det vil føre til mange omvendelser, fordi ingen vil tvivle på, at tegnet kommer fra Gud.

Både helbredelser og andre store mirakler vil desuden finde sted i Medjugorje den dag, hvor tegnet kommer frem ud af intet.

Når det permanente tegn er kommet, vil det også markere, at tiden er ved at løbe ud:

“Efter at det permanente tegn er kommet, vil de, der stadig er i live kun have kort tid tilbage til at omvende sig i”, har Mirjana sagt i en tone, der også angiver dramatikken i de første af hemmelighederne.

“Jeg, jeres Moder, elsker jer, og det er derfor, at jeg advarer jer om dette. Hvad angår hemmelighederne, mine børn, så er de ikke kendt af mennesker. Men når de bliver åbenbaret for folk, vil det være for sent. Vend tilbage til bøn! Der er intet, der er mere vigtigt”, citerede Mirjana i januar 1987 Jomfru Maria for at have fortalt hende.


Mirjanas tidsplan

At tiden er knap, kan også ses af, at omvendelse er ikke noget, der sker een gang for alle. Det er en fortsat proces, der varer hele livet, og derfor har seerne fra start sagt til alle, at det bare er om at komme i gang. Hertil kommer, at kun seerne selv (og måske endda ikke engang dem alle) kender tidspunkterne for, hvornår profetierne bliver til synlig virkelighed. At tidselementet er ukendt, har i mange menneskers tilfælde været lige netop det, der fik processen i gang i deres liv.

Om tiden findes kun det lillebitte clue, at Mirjana har sagt, at hun kender tidspunktet for hver enkelt af sine 10 hemmeligheder – og at hun ti dage før hver begivenhed skal fortælle om den til præsten fader Petar Ljubicic (billedet), der i dag er 57.

Mirjana valgte ham som “sin” præst midt i firserne, og et kriterie var dengang givetvis, at den præst hun valgte måtte formodes også at leve, når den tiende og sidste af hendes hemmeligheder skulle meddeles resten af verden.

Proceduren bliver den, at fader Ljubicic og Mirjana før hver begivenhed skal faste på vand og brød i syv dage, før fader Ljubicic tre dage forinden skal inddrage verden i sin viden. Mirjana har sagt, at man ikke behøver at tænke på hvordan hemmelighederne skal komme til verdens kendskab, eller om det vil ske ved hjælp af medierne: “Det er altsammen i Guds plan”, har hun sagt.

Da også seeren Jakov Colo havde modtaget den tiende hemmelighed under sin sidste daglige åbenbaring den 12. september 1998, sagde Mirjana den følgende dag, at også Jakov nu måtte vælge en præst, der skal offentliggøre hans hemmeligheder, når tiden hertil er inde.

Mirjana synes altså her at indikere, at de andre seeres hemmeligheder skal offentliggøres efter samme recept som hendes egne. Om det virkelig er sådan, eller om denne procedure alene gælder for Mirjana, har ingen af de andre dog talt om i nogen tilgængelig kilde.

Seerne taler generelt meget nødigt om den viden, som de må holde for sig selv. De betoner allesammen i stedet, at der intet er at frygte for den, der i tide er vendt tilbage til Gud. Der er intet at frygte for den, som ser Gud som sin Far og stræber efter at leve efter Hans love.

Som det bedste middel hertil har Jomfru Maria præsenteret det program på fem punkter, som Medjugorje altid har fulgt og som millioner af mennesker er slået ind på efter et besøg i Medjugorje.

“Vores hemmeligheder er vores eget liv, hver især”, sagde Jakov dybsindigt til et hold amerikanske pilgrimme i april 2001.

“Omvend jer så hurtigt som muligt! Åbn jeres hjerter for Gud”, har Mirjana sagt om og om igen i årevis.

Seerne og børnene


Både folk i Medjugorje og de fleste af byens besøgende forstår, at de intet har at frygte, hvis blot de handler som Jomfru Maria opfordrer til. Alligevel vakte det både glæde og lettelse, da seeren Ivanka som den første blev mor i 1987. Allerede da kendte Ivanka alle 10 hemmeligheder, og folk sluttede som så, at verden da ikke kunne gå fuldkommen af lave, når Ivanka nu valgte at få børn.

Hendes linie er fulgt op af alle andre seere end Vicka, der først blev gift i januar 2002. I dag har seerne tilsammen 14 børn. Men pilgrimme spørger alligevel jævnligt, om det nu også er sikkert og trygt at sætte børn i verden i dag.

“Vær ikke bange for hemmelighederne! Betro jeres børn til Jomfru Maria, og I vil intet have at frygte af hemmelighederne. Hvorfor tror I, at jeg har to børn og håber at få mange flere? Jomfru Maria har fortalt mig, at vi ikke skal være bange for at få børn. I skulle nærmere frygte ikke at få nogen”, sagde Mirjana gådefuldt smilende til et hold amerikanske pilgrimme sidst i halvfemserne.

“Det var hvad hun sagde, og hun ved selv, hvorfor hun sagde det. Jeg ved det også, men jeg kan ikke sige noget om det. Når hemmelighederne er afsløret, vil folk forstå, hvorfor det var så vigtigt at få mange børn”, tilføjede Mirjana, da den franske nonne Søster Emmanuel Maillard gik hende nærmere på klingen dagen efter.

Og så tilføjede Mirjana lidt kryptisk de ord, der bekræfter, at alt vil ende mere end godt.

På samme tid bekræfter Mirjana her Medjugorje-åbenbaringernes forbindelse til Jomfru Marias meget vigtige åbenbaringer til tre små hyrder i den portugisiske landsby Fatima i 1917.

Jomfru Maria gav dengang hyrderne tre profetiske hemmeligheder (hvoraf den ene forudså den 2. Verdenskrig), og som et led heri brugte hun ordene “Til sidst vil mit Ubesmittede Hjerte triumfere”.

Den tråd tog Mirjana nu op. Og uden at hun sagde det direkte, blev Søster Emmanuel overbevist om, at Mirjana vil se triumfen i levende live. Åbenbaringerne i Medjugorje og alt hvad der udgår fra byen handler alene om, hvor stor den endelige sejr skal være:

“Vi venter alle”, sagde Mirjana, “på triumfen for Jomfru Marias Ubesmittede Hjerte”.

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal