Jomfru Maria har en plan

Denne tid er helt speciel, og Jomfru Maria er kommet for at hjælpe. Men hun behøver også vores hjælp, og alle har en rolle at spille. Fred og glæde i hjertet er frugten af at søge sin rolle. Den enkelte vil herved også hjælpe alle på jorden.


Jomfru Maria har et meget klart formål med at åbenbare sig i Medjugorje hver eneste dag i nu over 20 år i alt: Hun siger, at hun er kommet, fordi menneskeheden befinder sig i en særdeles stor knibe midt i en vanskelig tid.

Gang på gang har hun betonet, at Satan eksisterer og er kolossalt stærk i denne tid – og igen og igen har hun sagt, at den eneste vej ud af krisen ligger i omvendelse, altså et helt nyt fokus i livet, hvor Gud fylder mere og mere. Det fremgår nemlig også ganske klart, at hendes tid i Medjugorje er som et åbent vindue, "en nådens tid", hvor det er lettere end ellers at vende tilbage til Gud – men at den dag også vil komme, hvor tiden er gået og vinduet lukkes igen.

Valget er Gud eller Satan, og valget skal træffes af hver eneste af os. Samarbejder vi ikke bevidst med den Ene, gør vi det ubevidst med den anden. Ikke at ville vælge er derfor også et valg. Begge lejre har planer, og mennesker indgår i dem begge. At menneskets rolle er afgørende stor, har Jomfru Maria selv bekræftet i sit allerførste månedlige budskab:

"Kære børn! Se, også i dag ønsker jeg at kalde jer til at starte et nyt liv fra i dag. Kære børn, jeg ønsker, at I forstår, at Gud har udvalgt hver eneste af jer for at benytte jer i Sin storstilede plan for menneskehedens frelse. I er ikke i stand til at fatte, hvor stor jeres rolle er i Guds plan. Derfor, mine børn: Bed, så at I gennem bøn må blive i stand til at forstå, hvad Guds plan er med netop jer. Jeg er med for, at I vil blive i stand til at realisere det hele til fulde. Tak fordi I har besvaret mit kald", sagde Jomfru Maria den 25. januar 1988

"Jomfru Maria har i sine budskaber flere gange understreget, at hun ønsker at føje hver enkelt af os ind i en stor mosaik. I denne guddommelige mosaik spiller hver enkelt af os en rolle, fordi hver eneste af os er vigtig for Den himmelske Fader. Enhver af os har sin egen rolle at udfylde, og enhver er en sten i denne mosaik", siger seeren Marija Pavlovic-Lunetti, der har modtaget både dette budskab og alle de øvrige månedlige budskaber fra Jomfru Maria.

"Der er en kæmpemæssig plan for Medjugorje, men vi kan ikke se den i dens helhed. For mig, der arbejder her, er kun én ting vigtig netop nu. Det er at gøre alt hvad jeg kan i dag" , kommenterede Medjugorje-præsten fader Slavko Barbaric (1946-2000).

Fader Slavko var en af de største Medjugorje-eksperter - og en af dem, der nåede længst i sin forståelse af budskabernes dybsindighed og visdom. Han levede budskaberne og fulgte fra måned til måned udviklingen i både dem og i hele Medjugorje-bevægelsen.

Vejen tilbage til Gud har Jomfru Maria stillet op som et program med 5 punkter. Hun har sammenlignet dem med de 5 små sten, som David overvandt Goliath med: De ser små og ubetydelige ud, men er mægtige våben i hænderne på os. For Jomfru Maria har sagt, at vi ved at følge dette program vil blive mere og mere som hende selv og Jesus, og ved at leve og udstråle deres fred og kærlighed, bliver vi stærke instrumenter for Guds store plan. Det er ikke så meget igennem vores ord som igennem vores bøn, vores væsen og hele eksempel, at den store forvandling vil komme, siger hun.

Ved at gøre vores bedste for at følge dette program bliver vi instrumenter for Jomfru Maria. Det er denne vej, hun vil føre os på. Til glæde og gavn for os selv - og til glæde og gavn for hele verden. Vi bliver samtidig fyldt med glæde og fred, og denne fred kan vi så bære til andre. Som en modvægt til 11. september-terroristerne, der var organiseret i terrorceller på forhånd, er mennesker i denne tid kaldet til at blive "fredsceller" i hænderne på Jomfru Maria. Vejen hertil er disse 5 punkter:

Bøn


Kaldet til bøn er det, som Jomfru Maria oftest har talt om. Bønnen er i centrum for den plan, som hun siger, at Gud har sendt hende til Medjugorje for føre igennem. Jomfru Maria ønsker, at vi skal bede med hjertet, hvad der betyder at bede med kærlighed, tillid og koncentration. For mange beder kun med deres læber, har hun sagt.

At bede handler langt fra kun at bede om de ting, som vi gerne vil have. Bøn betyder at opleve Guds nærvær og kærlighed til os. Bøn helbreder menneskers sjæle. Uden bøn kan vi ikke erfare Guds kærlighed. Modsat har hun sagt, at Satan ikke kan skade den, der beder og har tillid til Gud.

Jomfru Maria beder om, at vi hver dag beder mere og mere, og kommer dybere og dybere i bøn. Og hun giver det løfte, at bøn vil give os glæde og fred i hjertet og i sjælen, hvis bare vi beder med hjertet og bliver ved.

Hun beder ganske særligt om, at vi beder Rosenkransen, som hun præsenterer som den kæde, der vil lænke Satan og til sidst vil tage al hans magt fra ham. Det gælder først i vores egne liv og dernæst overalt i hele verden. Sejren er sikker, og en smuk ny epoke står for døren. Men hvilken side vi kæmper på, vil primært blive afgjort af, om vi beder sammen med hende eller ej. Uden menneskers hjælp kan hun ikke hjælpe os.

Jomfru Maria har betonet, at fælles bøn i grupper har en styrke, der er mange gange stærkere end det samme antal menneskers bøn for sig selv. Derfor har hun sagt, at der bør findes bedegrupper i hvert eneste sogn.

“Måtte bøn herske i hele verden”, sagde hun som del af et budskab den 25. august 1989.

Bibelen

Bibelen er en anden vigtig brik. Jomfru Maria beder om, at vi læser i hvert fald en smule i Bibelen hver dag. Hun har også bedt om, at vi opbevarer den på en synlig og særlig plads i vore hjem.

Under en af de åbenbaringer, der er kommet til Fader Jozo Zovko, sognepræst i Medjugorje da åbenbaringerne begyndte, havde Jomfru Maria tårer i øjnene, da hun sagde: “I har glemt Bibelen”.

“Jeg har begravet mange mødres sønner og døtre. Men jeg har aldrig set en moder, der var så fuld af sorg, som Jomfru Maria var det, da hun talte de ord,” har Fader Jozo sagt lige siden.

Bibelen er en bog som ingen andre. Selvom man i dag kan høre selv præster sige, at Bibelen bare er menneskers ord, er det langt sandheden. Bibelen er kombinationen af Guds Ånd og menneskets hånd. Hver eneste bog i Bibelen er inspireret eller indblæst i forfatteren.

Bibelen er Guds Ord, og Gud taler til os gennem Bibelen. Det vil enhver kunne erfare ved at ty til Bibelen, når der skal findes en løsning på et større eller mindre problem: Bed 5-10 minutter for klarhed og åbn dernæst Bibelen og placer en pegefinger på et tilsyneladende helt tilfældigt sted.

Netop dér står svaret ofte, og tit taler det direkte ind i den situation, der er tale om - ofte også på en måde fuld af humor. Denne teknik har været velkendt siden Sankt Frans af Assisi benyttede den i det 13. århundrede. Bibelen er en levende bog.

“Kære børn, i dag kalder jeg jer til at læse i Bibelen hver dag, og til at opbevare den på et synligt sted, så I altid vil blive opmuntret til at læse i den og bede”, sagde Jomfru Maria den 18. oktober 1984.

Faste


Jomfru Maria kalder verden til en eller allerhelst to dages faste om ugen. Hun har sagt, at “den bedste faste” er på vand og brød alene, og det er da også netop sådan, at både seerne selv og resten af Medjugorje har fastet i årevis. På Jomfru Marias opfordring ligger disse to dage onsdag og fredag, og det samme gør sig gældende for mange af de millioner af mennesker, der efter et besøg i Medjugorje har taget budskabet til sig.

I Jomfru Marias ord “den bedste faste” ligger dog også, at mindre kan gøre det, men at den fulde effekt først vil træde frem, hvis fasten er på vand og brød alene.

I både Det Gamle og Det Nye Testamente er der talrige eksempler på mennesker, der faster. Jesus fastede jævnligt, og før han overhovedet trådte åbent frem i verden, fastede han i 40 dage i træk.

Faste rodfæster Helligånden, der kommer til mennesker gennem bøn. Jesus sagde også, at bestemte dæmoner “kun kan kastes ud ved bøn og faste” (Markus 9, 29). At faste er at rense sig selv, og det er videnskabeligt bevist, at to dages faste på vand og brød om ugen ikke er skadeligt for mennesker (Joyeux og Laurentin: “Scientific studies of the apparitions at Medjugorje”, Paris 1985 og Dublin 1987).

Faste er centralt for at opnå åndelig frihed. Gennem faste bliver vi bedre i stand til at lytte til Gud og mennesker, og til at opfatte begge mere klart.

Faste betyder, at vi også involverer vores krop i det offer, som vi bringer Gud igennem Jomfru Maria. At faste med hjertet er at forbinde kroppen til den bøn, der kommer fra hjertet.

“Gennem bøn og faste kan man både stoppe krige og sætte naturens love ud af kraft”, sagde Jomfru Maria i et meget stærkt budskab den 21. juli 1982.

Skriftemål

Fjerde led i planen er et månedligt skriftemål, hvor synder bliver bekendt til en præst, der på vegne af Gud skænker syndernes forladelse. Styrken i skriftemålet er større, end de fleste går og forestiller sig. Det er en renselse af hjertet og sjælen. Skriftemålet er mangefold stærkere end at bede Gud om tilgivelse på egen hånd.

Pilgrimme, der kommer til Medjugorje, bliver ofte imponerede over det store antal mennesker, der står i kø for at vente på at skrifte. For tusindvis af mennesker har Medjugorje markeret et vendepunkt efter 40 eller op imod 50 år, hvor de ikke har skriftet overhovedet.

Jomfru Maria har dog advaret imod at benyttet skriftemålet som noget, der gør det “lettere” at bryde Guds love.

“Skriftemålet må gøre dig til en helt ny person. Jomfru Maria vil ikke have jer til at tro, at skriftemålet vil løse jer fra jeres synder og tillade, at du kan fortsætte det samme liv bagefter. Nej. Skriftemålet er et kald til forvandling,” har seeren Vicka Ivankovic sagt i et ekko af et af Jomfru Marias budskaber:

“Gå ikke til skrifte af ren og skær vane for at forblive den samme derefter. Nej, det er ikke spor godt. Skriftemålet bør give en ny impuls til jeres tro. Det bør stimulere jer og bringe jer tættere på Jesus. Hvis skriftemålet ikke betyder noget for jer, vil I kun blive omvendt med store vanskeligheder”, sagde Jomfru Maria 7. november 1983.

I Danmark forsvandt det formelle skriftemål i kraft af reformationen. Men folkekirkens præster kan stadig skænke syndernes forladelse, de kan godt høre skriftemål, og enkelte præster har ligefrem genoptaget den praksis, der forsvandt. Man kan kun håbe på, at flere af den slags præster kommer til.

Messe/gudstjeneste

Som det sidste af de 5 punkter i planen anbefaler Jomfru Maria os at gå i kirke hver søndag eller, om muligt, hver dag. Også i Danmark holder de fleste katolske kirker messe hver dag.

Hun har gjort meget ud af at betone, at Jesus virkelig er til stede i den hellige nadver (Eukaristien), og seeren Marija Pavlovic-Lunetti har af samme grund sagt, at hvis hun skulle vælge mellem sin daglige Eukaristi eller sin daglige åbenbaring, ville hun gå til messe og modtage Eukaristien.

Det er stærke ord, når man tænker på, at seerne er fuldendt lykkelige og føler sig hensat til Himmelen under hver eneste åbenbaring. Det er et udtryk for, at Marija som også mange andre har erfaret Eukaristien som et personligt møde med Jesus.

Jomfru Maria har bedt om, at vi gør den daglige messe til selve dagens centrum. Hun har sagt, at de gaver vi modtager her er så store, at vi aldrig vil kunne fatte, hvor stor messen i virkeligheden er – og hun har også føjet til, at hvis vi havde bare den mindste smule anelse herom, ville vi forberede os og åbne os i bøn i mindst en time før messen begynder.

Jomfru Maria ønsker, at vi skal være fulde af glæde hver gang vi går i kirke, og hun ønsker, at vi gør en indsats, så vores tid i kirken “bliver til et møde med Gud”. At overgive sig til Jesus og til Helligånden er vigtigt og centralt, for Jomfru Maria har lovet, at vi herved vil blive helliggjort, og at hun selv så vil give os alle de instrumenter i hænderne, som vi har brug for for at blive vidner om det arbejde, som hun gør i Medjugorje.

“Messen er den største bøn til Gud. I vil aldrig blive i stand til at fatte dens storhed. Det er derfor I må være perfekte og ydmyge under messen, og derfor I bør forberede jer, før den begynder”
, sagde Jomfru Maria i et budskab i 1983.

Vicka: Private planer duer ikke

Mange Medjugorje-pilgrimme bliver så betagede, at de på stedet beslutter at gøre en masse for Jomfru Maria. Når mennesker begynder at erkende, hvor afgørende et sted Medjugorje er for hele verden, lægger de ofte mange planer på egen hånd. De bliver ofte lagt meget hurtigt og i en stemning af pludselig entusiasme.

Men at den slags ikke nytter, har seeren Vicka (billedet) gjort fuldkommen klart for den franske nonne Søster Emmanuel. Vickas ord er en meget tankevækkende formaning om den disciplin, der er nødvendig, hvis man virkelig vil gøre nytte for Jomfru Maria:

"Der er mange mennesker, der tror, at de hjælper Jomfru Maria og gør en hel masse for hende, men de er ikke i hendes planer. Det løber fra det ene til det andet, de gør en hel masse, men de hjælper hende ikke det mindste", sagde Vicka på sin sædvanlige bramfri facon.

"Det er fordi de ikke beder nok. De beslutter på egen hånd, hvad de vil gøre for Jomfru Maria, og det som de beslutter, hører ikke til i hendes plan. De skaber endda forvirring, det er ikke godt! Jomfru Maria beder os om at hjælpe hende med den plan, som hun har. Mange mennesker lægger deres egne planer, de skaber deres eget arbejde. De siger ´Lad os gøre det og det for Jomfru Maria´, men det nytter ikke noget. I stedet skulle de bede og lytte noget mere".

"Jomfru Maria har allerede påbegyndt sin plan, og hun vil også realisere den til fulde. Hun siger konstant ´Bed for mine intentioner, kære børn, bed for mine planer´. Pointen er, at vi først beder med hele vores hjerte og hele vores styrke, og derfra er der ingen problemer: Så bliver vi instrumenter for hendes planer og arbejder sammen med hende", sagde Vicka.

Alle kan fejle, men der er intet at frygte

At selv Medjugorjes frontsoldater kan komme til kort på dette punkt, viser dette citat fra den amerikanske teologiprofessor Denis Nolan fra Notre Dame University i staten Indiana. Nolan er desuden præsident for organisationen "Children of Medjugorje" og har siden slutningen af firserne været en vigtig figur i udbredelsen af Medjugorjes budskab på verdensplan:

"Jeg har indset, at ganske som vi hver især rummer spiren til at fuldføre Jomfru Marias store plan gennem vores eget lille bidrag, rummer vi også spirerne til at ødelægge planen. Fra mig er der i virkeligheden kun én ting, hun har brug for: Det er Denis Nolans omvendelse! Og der er også kun én ting, der truer hendes plan, kun én ting hun frygter. Det er ikke Satan. Det er Denis Nolans mangel på omvendelse! Mine aktiviteter kan måske være vældig fromme og korrekte -- men er de også, hvad hendes meget konkrete og specifikke plan har brug for netop nu?!", reflekterede Denis Nolan i starten af 2002.

"Igennem årene har der været projekter, som jeg har udført med megen ildhu og de bedste intentioner, men nu indser jeg, at de måske gjorde Jomfru Maria mere skade end gavn. Efter 20 års åbenbaringer har jeg nu brug for at sætte alt i bero og sætte mere tid af til bøn og til at genlæse hendes budskaber", sagde Denis Nolan.

Selvom Denis Nolans ord er stærke, er der intet at frygte for den, der beslutter sig for at søge sin rolle i den store plan, som Jomfru Maria administrerer på vegne af Gud. Man behøver ikke at bekymre sig over, at man ikke kender sin egen rolle endnu. Jomfru Marias løfte om at vejlede enhver, der tager hendes budskaber alvorligt og lever dem, indebærer nemlig, at vi ikke ser mere af vores egen personlige rolle, end vi har brug for at kende netop nu. Og det vigtigste vil hele tiden være at holde fast ved at leve på budskaberne. Gør vi det, vil alt andet blive klart hen ad vejen.

Jomfru Maria er en meget praktisk kvinde, og hun ser ingen grund til at lade os se længere frem end vi kan overskue. En fransk præst på besøg i Medjugorje har udtrykt det meget præcist:

"Når du tager din bil for at køre fra Avignon til Marseille, vil du heller ikke se alle 180 kilometer af din rejse på én gang -- men kun den lille del af vejen, som du har brug for at se netop nu. Det er det samme, når Jomfru Maria vejleder dig. Hun fører dig til Himmelen, men oplyser ikke alting på én gang, men kun den del af vejen, som du har brug for at se. Og stræk ikke dine øjne for at se længere frem, for så risikerer du at ramle ind i et træ foran dig. Lev i nuet og hav tillid til Jomfru Maria", sagde han.
Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal