Gravalvorligt budskab
på Mirjanas fødselsdag

 

Gud gav jer fri vilje til at vælge livet eller døden, siger Jomfru Maria i et ualmindeligt dybt og alvorligt budskab på seeren Mirjanas fødselsdag. Hvor vil I tilbringe evigheden henne? spørger Jomfru Maria, der opfordrer alle til at lytte til Medjugorje-budskaberne med hjertet for derved at finde vejen ind til livet.

Mens verden holdt vejret på kanten af en krig imod Irak, gav Jomfru Maria denne morgen i Medjugorje et budskab med en dybde og en tyngde, som hun ikke har talt med i meget lang tid.

Den umiddelbare modtager var Medjugorje-seeren Mirjana Dragicevic-Soldo, der siden 1983 har modtaget en åbenbaring og et budskab hvert år på sin fødselsdag den 18.marts.Billederne af Mirjana her på siden er taget under dagens åbenbaring, hvor ordene fra Jomfru Maria var disse:

"Kære børn, særligt i denne hellige bodens og bønnens tid kalder jeg jer til at træffe et valg. Gud gav jer fri vilje til at vælge livet eller døden. Lyt til mine budskaber med hjertet, så I må blive bekendt med, hvad I skal gøre, og hvordan I finder vejen til livet. Mine børn, uden Gud kan I intet gøre; glem ikke dette i blot et øjeblik. For hvem er I, og hvad vil I være på jorden, når I vender tilbage dertil igen? Væk ikke Guds vrede, men følg mig ind i livet. Tak fordi I er her".

Hvor vil vi hen efter døden?

Det valg, som Jomfru Maria nævner i sit budskab, er valget mellem Himmelen, Helvede og stedet midt imellem, det såkaldte Purgatorie ("Skærsilden"), som Martin Luther ikke troede på, og som derfor forsvandt ud af protestantisk og dermed også dansk teologi, men som Jomfru Maria har bekræftet eksistensen af i Medjugorje.

Seerne i Medjugorje har enten set eller ligefrem fysisk opholdt sig alle tre steder. Jomfru Maria gav sine seere et indblik i livet efter livet allerede efter få måneders åbenbaringer i 1981. Beretningen om seernes rundtur til efterlivets forskellige destinationer kan læses i denne artikel.

Efter at seerne Vicka og Jakov var kommet tilbage til Jorden efter odysséen til det hinsides, talte Jomfru Maria nogle ord, der supplerer dette nye budskab ualmindeligt godt:

"Vær ikke bange! Gud har givet frihed til alle. På jorden kan enhver beslutte sig for eller imod Gud. Nogle mennesker gør helt bevidst alting imod Gud og Hans vilje. De mennesker introducerer Helvede i deres egne hjerter. Når de dør, vil dette Helvede fortsætte, forudsat at de ikke har bedt om tilgivelse" , sagde Jomfru Maria dengang.
"Kan de mennesker aldrig komme ud af Helvede igen?", spurgte så den dengang 17-årige Vicka.

"Helvede slutter aldrig"
, svarede Jomfru Maria. "De der er i Helvede ønsker ikke længere at modtage noget fra Gud. Det var deres egen frie beslutning at være langt fra Gud for altid. Gud kan ikke tvinge nogen til at elske Ham!", svarede Jomfru Maria.

Også Mirjana, modtageren af dagens nye budskab, reagerede dengang med pointer, der ligeledes passer fint ind i dagens sammenhæng:

"Jomfru Maria fortalte mig, at de, der er i Helvede, er holdt op med at tænke positivt om Gud. De spotter Ham i stedet og bliver mere og mere blasfemiske. De beslutter sig for at leve i Helvede og tænker ikke på at forlade det igen. De vælger selv ikke at blive reddet fra Helvede", sagde Mirjana i 1983 til præsten Fader Tomislav Vlasic.

Misforstå ikke dette budskab

Oveni dybden og tyngden rummer dagens nye budskab til Mirjana en sætning, der af nogle vil kunne fortolkes fejlagtigt. Det drejer sig om budskabets tredjesidste sætning: "For hvem er I, og hvad I vil være på jorden, når I vender tilbage dertil igen?".

Det lyder først kringlet og mystisk, men meningen er faktisk vældig enkel. Jomfru Maria taler her ganske simpelt om det kristne ritual ved begravelser: "Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jord skal du igen opstå".

At dette er hendes mening er indiskutabelt, men alligevel nødvendigt at betone så stærkt, fordi visse kristne af denne sætning vil kunne udlede, at Jomfru Maria taler om den såkaldte "bortrykkelse" - Bibelens profeti om, at Jesus i De sidste Tider vil rykke de kristne bort fra jorden og til Himmelen. Men det er ikke budskabets hovedbetydning og næppe heller dets mening og sigte overhovedet.

Tilsvarende vil andre kunne mene, at Jomfru Maria med disse ord bakker op om ideen om reinkarnation, men denne tolkning vil om muligt være endnu mere forkert: I Medjugorje har Jomfru Maria udtrykkeligt afvist ideen om reinkarnation. Det gjorde hun i et budskab fra den 24. juli 1982.

Også dette budskab er en Bibel-parafrase

I stedet er der rigtig god mening i at læse hele dette budskab i lyset af Bibelen. Jomfru Marias budskaber fra Medjugorje er meget ofte parafraser over Bibelen, og når man ser en sådan parafrase i et budskab, kan man komme til en dybere forståelse af budskabet ved at læse ikke blot det Bibel-vers, som Jomfru Maria parafraserer - men også hele den sammenhæng, som verset befinder sig i.

I dagens budskab til Mirjana handler det om 5. Mosebog kap. 30, 15-19. De eksakte ord, som Jomfru Maria gentager og broderer videre på i sit budskab til Mirjana, er i det følgende markeret med fed skrift:

"Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad Hans veje og holder Hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse".

"Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede til at tilbede andre guder og dyrke dem, så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage i besiddelse, når du nu går over Jordan. Jeg tager i dag Himmelen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham! Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dem", siger teksten fra 5. Mosebog.

Den vej ind til livet, som Jomfru Maria taler om i sit budskab, har hun utallige gange gennem årene angivet som et åndeligt program på fem punkter: Daglig bøn (primært Rosenkransen), faste (ideelt på vand og brød to gange om ugen), læsning og overvejelse af en passage i Bibelen hver dag, bekendelse af synder i et skriftemål en gang om måneden - og endelig en hyppig og hengiven deltagelse i messen/gudstjenesten med vægten lagt en værdig modtagelse af nadveren. Frugten heraf er fred og ingen frygt som man kan se det beskrevet i denne artikel.

Mirjanas åbenbaring varede i syv minutter fra klokken 8.55 lokal tid. Den fandt sted i et stort grønt telt udenfor den italienske Søster Elvira Petrozzis rehabiliteringscenter for tidligere misbrugere, og blev overværet af tusindvis af pilgrimme, der kom fra hele verden.Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal