Mirjana
18. marts 2002

Åbenbaringen på Mirjanas 37 års fødselsdag fandt som flere af de foregående sted i Cenacolo-kommunitéen i Medjugorje, hvor der er plads til flere tusinde mennesker. Den varede syv minutter i alt, og Jomfru Maria gav det følgende budskab:

“Kære børn, som en moder bønfalder jeg jer: Åbn jeres hjerte og skænk mig det, og frygt intet. Jeg vil være hos jer, og jeg vil lære jer at sætte Jesus på førstepladsen. Jeg vil lære jer at elske Ham og til fulde tilhøre Ham. Begrib det, kære børn, at uden min Søn er der ingen frelse. I bør blive bevidst om, at Han er jeres begyndelse og jeres slutning. Kun med denne bevidsthed kan I være lykkelige og gøre jer fortjent til Det Evige Liv. Som jeres Moder ønsker jeg dette for jer. Tak fordi I har besvaret mit kald”.

       
       
     
   
     

Dagen efter åbenbaringen gav Mirjana dette interview til det østrigske magasin Medjugorje Gebetsaktion # 65 (sommeren 2002). Her fortæller hun også, hvordan hun i bøn minutiøst undersøger hvert eneste ord i Jomfru Marias budskaber. Mirjana taler desuden om det store ansvar, som troende mennesker i denne tid har for de, der ikke tror:

Mirjana, du havde i går din tyvende årlige åbenbaring siden Jomfru Maria holdt op med at åbenbare sig for dig hver dag. Kan du beskrive din oplevelse?

“Når jeg bliver spurgt til min årlige åbenbaring eller til min åbenbaring på den anden dag i hver måned, siger jeg altid, at det for mig er som om jeg mødte Jomfru Maria første gang. Jeg har nu været sammen med Jomfru Maria i over 20 år, men det er altid den samme sindsbevægelse, den samme glæde – og bagefter den samme sorg, når hun igen er forsvundet. Det er altid en meget stor oplevelse”.

“I går var det meget dejligt. Først og fremmest fordi jeg har min årlige åbenbaring i Cenacolo-kommunitéen hos Søster Elviras drenge. Hos dem føler jeg mig særligt godt tilpas, fordi jeg kan mærke deres kærlighed til Jomfru Maria. Det ser man særligt på den måde, som de havde forberedt alting til den dag, hvor jeg skulle have min åbenbaring. Også deres bøn og deres sange gjorde mig glad. Alt i alt var det virkelig vidunderligt. Jeg er blevet fortalt, at åbenbaringen i går varede mellem syv og otte minutter. Selv ved jeg det ikke, for under åbenbaringen har jeg ingen fornemmelse af tid og rum”.

“Jomfru Maria gav mig et budskab, som jeg blev særligt glad for. Jeg mener, at budskabet fra i går når ind til kernen af alle åbenbaringerne her i Medjugorje. Helt enkelt sagt er kernen i budskabet vejen til Jesus. Jomfru Maria velsignede alle os, der var til stede, og alle de religiøse genstande, som vi havde på os. Jeg stillede Jomfru Maria tre spørgsmål, og hun fortalte mig nogle ting, som jeg ikke kan tale om nu”.

Du sagde, at budskabet fra i går er kernen i alle Jomfru Marias åbenbaringer her i Medjugorje. Kan du fortælle noget mere om det?

“Jeg har endnu ikke haft tid til at sætte mig og tænke over dette budskab fra Jomfru Maria i bøn, sådan som jeg altid gør. Det vil sige at studere hver eneste sætning om hvert eneste ord fra Jomfru Maria i bøn. Nu har jeg denne samtale med dig, og i går havde jeg huset fuld af gæster. Men når jeg kort tænker budskabet efter – uden at have studeret det i længere bøn – kan jeg sige, at for mig viser hvert ord i budskabet hen til Jesus”.

“Jomfru Maria giver mig budskabet, som jeg så bringer videre til jer andre, men hun udlægger det ikke for mig. Derimod må jeg selv i bøn tænke budskabet efter for rigtigt at begribe det. Derfor er det, som jeg nu siger om dette budskab, min personlige mening – det har Jomfru Maria ikke sagt. Men gennem hvert af hendes ord i budskabet ser jeg hendes store moderlige ønske om at frelse alle os, der er hendes børn, og denne frelse er alene Jesus Kristus, hendes Søn. I dette budskab ser jeg præcis dette hendes store ønske”.

I går var din 37 års-fødselsdag og dagen for din åbenbaring. Hvordan forbinder du disse begivenheder?

“Jeg kan helt ærligt sige, at jeg overhovedet ikke tænker på denne dag som min fødselsdag, for frem for alt beskæftiger jeg mig med Jomfru Marias åbenbaring. Først når nogen ønsker mig tillykke med fødselsdagen, tænker jeg på, at denne dag også er min fødselsdag, men den spiller ikke nogen stor rolle for mig. Mødet med Jomfru Maria har helt skubbet min fødselsdag til side. For mig er den 18. marts åbenbaringens dag – den dag, hvor jeg har lejlighed til at se Jomfru Maria, og det er det vigtigste for mig”.

Der kommer pilgrimme fra hele verden til åbenbaringen. I går så jeg, at der var pilgrimme fra alle folk og nationer. Hvad betyder det for dig?

“Det betyder for mig, at alle mennesker uafhængigt af hudfarve har en længsel efter Jomfru Maria, deres Moder. En længsel efter hendes kærlighed og beskyttelse – og at de alle gerne vil høre, hvad hun siger til dem, nemlig at de skal gå til hendes Søn Jesus og finde Ham. Det er for mig meget vidunderligt, og det er jeg lykkelig for, fordi jeg ved, hvordan Jomfru Maria bliver lykkelig, når disse hendes børn virkelig er hendes apostle, og når de åbner deres hjerte og tager imod hendes budskab. Når de tager hende ind i deres hus og dermed udbreder Guds kærlighed”.

Hvordan betragter du de syge med deres forskellige lidelser, der også var til stede under Jomfru Marias åbenbaring?

“Det er altid meget vanskeligt for mig, når jeg ser disse mennesker. Helst ville jeg have, hvis alle kunne være lykkelige og sunde og Jomfru Maria kunne hjælpe alle. Men jeg ved, at det hele er i Guds plan, og at Gud udvælger hvert af de kors, som vi bærer, og at ethvert af disse kors i Guds øjne har en hensigt. Jeg tror, at de syge, der kommer til åbenbaringen, ganske enkelt søger Guds hjælp”.

“Det må dog helst ikke kun handle om fysisk sundhed, men også om at bede for, at Gud giver dem styrke, så de tålmodigt kan bære deres kors. Når jeg selv beder, siger jeg: Herre, når Du har udsøgt Dig et kors, som jeg skal bære, så hjælp mig da også med at kunne bære det, og med at have udholdenhed til at bære det”.

“Jeg tror, at også de mennesker, der kommer hertil, kommer af præcis denne grund: For at Gud må kunne hjælpe dem med at bære deres kors”.

I går havde jeg for første gang mulighed for at stå ved siden af dig under åbenbaringen. Mens du talte med Jomfru Maria, så jeg forskellige reaktioner i dit ansigt, både glædesfulde og sørgmodige. Mange ville spørge: Hvad taler Jomfru Maria her med Mirjana om?

“Jeg ved ikke, hvad der sker under åbenbaringen. Jeg bliver ofte spurgt om det og om reaktionerne i min mimik. Men når jeg er sammen med Jomfru Maria, er jeg som i en anden verden, og jeg ved ingenting om, hvad jeg har foretaget mig under åbenbaringen og hvilke ansigtsudtryk jeg havde – det ved jeg ingenting om. De glædesfulde og sørgmodige ansigtsudtryk hænger formentlig sammen med det, som vi har talt om, men det kan jeg ikke sige noget om, for det er stadigvæk altid en hemmelighed”.

Hvad vil du gerne sige til slut?

“Jeg vil gerne sige tak til alle, der er kommet for at være til stede under åbenbaringen og for at høre Jomfru Marias ord. Jeg vil gerne bede alle om, at de virkelig er apostle for Jomfru Maria. At de åbner deres hjerte, mens de er her i Medjugorje, og virkelig oplever Jomfru Maria, og at de lader hende træde ind i deres hjerte, så hun kan gøre dem til sine apostle”.

“Jomfru Maria gentager ofte, at vi har et stort ansvar som troende katolikker, og derfor vil jeg også gerne bede alle pilgrimmene om, at de tænker over dette ansvar. Enhver af os har en ikke-troende i nærheden eller i det samme hus, i nabolaget, i landsbyen eller byen hvor vi bor. Denne ikke-troende iagttager os. Han ser efter vore reaktioner, vort eksempel, vores bøn og vores generelle optræden i livet”.

“Derfor vil jeg gerne bede alle, der kommer til Medjugorje om at tænke over og blive bevidst om, hvor stort vores ansvar er. For vi er ansvarlige for disse ikke-troende, og vi er blevet inviteret til, at de omvender sig igennem os”.

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal